Služby

Naša agentúra sa snaží neustále skvalitňovať a rozširovať poskytované služby. Z tohoto dôvodu neustále sledujeme trendy a hľadáme nové cesty a postupy. Dôkazom toho je neustále narastajúci počet spokojných zákazníkov. Spokojnosť klienta je naša hlavná priorita.


LED OBRAZOVY a LED reklama

Chcete sa odlíšiť od konkurencie? K tomu potrebujete kvalitné logo a celkovo jednotný firemný štýl. Štýl spoločnosti je dôležitý pre kvalitnú prezentáciu. Pripravíme pre Vás celkový koncept, ktorý Vám pomôže vytvárať dobrý imidž a bude pôsobiť harmonicky a pozitívne.

Tlačená reklama

Letáková reklama je jeden zo základných prvkov reklamy. Je to jedna zo základných možností ako sa zviditeľniť. Ponúkneme Vám širokú škálu variant prezentácií Vašej spoločnosti, či Vášho produktu ako je aj potlač reklamných predmetov, výroba vizitiek, potlač dopravných prostriedkov vrátane autoplachiet a mnoho ďalšieho. Podľa použitia výsledného produktu využívame technológiu a materiál zodpovedajúci rozlíšeniu.