Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (888333)Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)Súťažné podklady_podlimitka LEDProfil VO     

Oznamenie o prijati §41 ostatne.pdf (70238)

Súťažné podklady_podlimitka stroje.pdf (813095) 

Oznamenie o prijati §41 kriteria.pdf (69733)

Súťažné podklady_podlimitka LED.pdf (867,5 kB)

Oznamenie o prijati §41 ostatne.pdf (69832)

Oznamenie o prijati §41 kriteria.pdf (69325)


 

 
 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

SLOVAK TRADE s.r.o.

IČO: 45625239

Hlinkova 10 , 040 01 Košice

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): SLOVAK TRADE s.r.o., Hlinkova 10

Kontaktná osoba: Peter Golšan

Telefón: +421 915908098

Email: sktrade@sktrade.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.sktrade.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sktrade.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: LED obrazovka

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 17937-WYT, číslo VVO 212/2013 z 30.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 20.11.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 15.11.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

SLOVAK TRADE s.r.o.

IČO: 45625239

Hlinkova 10 , 040 01 Košice

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): SLOVAK TRADE s.r.o., Hlinkova 10

Kontaktná osoba: Peter Golšan

Telefón: +421 915908098

Email: sktrade@sktrade.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.sktrade.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sktrade.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Stroje do výroby na reklamnú činnosť

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 17938-WYT, číslo VVO 212/2013 z 30.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 20.11.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 15.11.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

SLOVAK TRADE s.r.o.

IČO: 45625239

Hlinkova 10 , 040 01 Košice

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): SLOVAK TRADE s.r.o., Hlinkova 10

Kontaktná osoba: Peter Golšan

Telefón: +421 915908098

Email: sktrade@sktrade.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.sktrade.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sktrade.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: LED obrazovka

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 17937-WYT, číslo VVO 212/2013 z 30.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 02.12.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 22.11.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk) 1

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

SLOVAK TRADE s.r.o.

IČO: 45625239

Hlinkova 10 , 040 01 Košice Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): SLOVAK TRADE s.r.o., Hlinkova 10

Kontaktná osoba: Peter Golšan

Telefón: +421 915908098

Email: sktrade@sktrade.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.sktrade.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sktrade.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Stroje do výroby na reklamnú činnosť

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 17938-WYT, číslo VVO 212/2013 z 30.10.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 02.12.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 22.11.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)


 

  - Nadlimitné zákazky

  - Podlimitné zákazky

       - LED obrazovka

             - Oznámenie podľa § 41 Ostatné

             - Oznámenie podľa § 41 Kritéria

             - Súťažné podklady

             - Správa o zákazke podľa § 21

       - Stroje do výroby na reklamnú činnosť

             - Oznámenie podľa § 41 Ostatné

             - Oznámenie podľa § 41 Kritéria

             - Súťažné podklady

             - Správa o zákazke podľa § 21
 

  - Nadlimitné zákazky

  - Podlimitné zákazky

       - LED obrazovka

             - Oznámenie podľa § 41 Ostatné

             - Oznámenie podľa § 41 Kritéria

             - Súťažné podklady

             - Správa o zákazke podľa § 21

       - Stroje do výroby na reklamnú činnosť

             - Oznámenie podľa § 41 Ostatné

             - Oznámenie podľa § 41 Kritéria

             - Súťažné podklady

             - Správa o zákazke podľa § 21


 


 

Informácie o verejnom obstarávaní podľa § 41 z. 25/2006, profil obstarávateľa
Názov predmetu LED obrazovka Stroje do výroby na reklamnú činnosť
CPV kód 30231300-0 42720000-9, 42718100-3, 42962200-9, 48327000-6, 48322000-1, 30237210-4, 42636000-3,42962000-7, 42962500-2, 42962300-0, 42991200-1, 42990000-2, 42991500-4, 30213100-6, 30237450-8,
30213300-8
Predpokladaná hodnota zákazky  120 000 bez DPH 165 000 bez DPH
Dátum zverejnenia oznámenia v profile 11.9.2013 11.9.2013
Dátum otvárania obálok časť ,,Ostatné" 12.9.2013 12.9.2013
Dátum otvárania obálok časť ,,Kritéria" 26.9.2013

26.9.2013