Kontakt

RReklama s.r.o.                                                                       Prevádzka :
Hlinkova 10                                                                                           RReklama s.r.o.
040 01 Košice                                                                                       Muškátová 7         

Tel.: 0918747848                                                                                  040 11 Košice

E-mail: sktrade@sktrade.sk

IČO : 45625239

DIČ : SK2023060072

Kontaktujte nás